Dezvoltăm două comunități marginalizate din Câmpia Transilvaniei: comunele Geaca și Cornești din județul Cluj.

455 de persoane din aceste comunități au acces la programe de educație, mediere pe piața muncii, servicii medicale și sociale, la sprijin pentru inițiativele antreprenoriale, îmbunătățirea condițiilor de locuit, la formare profesională, la asistență juridică pentru reglementări acte și la promovarea identității comunitare.

Antreprenoriat rural este o platformă dezvoltată în cadrul proiectului Măsuri integrate pentru comunități marginalizate din Câmpia Transilvaniei de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, cod SMIS 101785.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.