Proiect

Măsuri integrate pentru comunități marginalizate din Câmpia Transilvaniei

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de Dezvoltarea si furnizarea de servicii integrate pentru un număr de peste 455 de persoane din comunitati marginalizate de pe raza comunelor Geaca si Cornesti, judetul Cluj, in vederea diminuarii numarului de persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

Proiectul are ca obiectiv general reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din comunitățile marginalizate din comunele Geaca si Cornești, prin furnizarea de servicii integrate vizând toate domeniile vieții, inclusiv domeniul educației, domeniul ocupării forței de munca, domeniul dezvoltării si furnizării de servicii medicale, sociale, medico-sociale, domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit, domeniul acordării de asistenta juridica pentru reglementari acte, respectiv domeniul promovării identității comunitare.